Všeobecné pravidlá súťaží vyhlasovaných na sieti Facebook – www.facebook.com/18plus.sk a instagram – www.instagram.com/18plus_sk

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: TRAST. s.r.o., Jacovce, IČO: 52 231 470. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo:  57764/N

Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len „miesto konania súťaže“) v príspevkoch na stránke www.facebook.com/topvypredajeSK a instagram – www.instagram.com/18plus_sk

Termín konania súťaže

Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku na www.facebook.com/topvypredajeSK a www.instagram.com/18plus_sk

Ako sa môžete zapojiť do súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť výlučne osoba, ktorá má účet na Facebooku alebo Instagrame, je staršia ako 18 rokov a má bydlisko v Slovenskej republike. Do súťaže sa obvykle môžete zapojiť pridaním komentára pod určený príspevok, označením príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo nahratím či zaslaním súťažného príspevku. Presný pokyn nájdete v súťažnom príspevku. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz a v rámci jednej súťaže má nárok len na jednu výhru. Súťaž trvá v období uvedenom v súťažnom príspevku.

Ako vyberieme a vyhlásime výhercu

Výhercu vyberieme spôsobom, ktorý bude uvedený v súťažnom príspevku. Výhercu vyberieme a vyhlásime najneskôr do 7 dní od uvedeného dátumu konca súťaže a jeho meno oznámime pod súťažným príspevkom na Facebooku. Výherca nás musí kontaktovať správou do 14 dní od vyhlásenia súťaže, inak výhra prepadá usporiadateľovi.  Výhru pošleme najneskôr do 14 dní od prihlásenia výhercu.

Spracovanie osobných údajov

Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku www.facebook.com/topvypredajeSK v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na sociálnej sieti. Výherca súťaže poskytne doručovaciu adresu výhradne za účelom odoslania výhry, ktorá po doručení výhry výhercovi nie je ďalej uchovávaná organizátorom súťaže.

Záverečné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu alebo iných nečestných úmyslov, môžeme súťaž ukončiť či pozastaviť alebo ľubovoľne pozmeniť.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Meta prevádzkovateľom sietí Facebook  a Instagram za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje účastník usporiadateľovi, nie Meta.

 

V Bratislave 1.8.2022