Prevádzkovateľ:

TRAST, s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo:  57764/N
IČO: 52 231 470

Kontakt:

e-mail: plus@18plus.sk
telefón: +421 949 874 872